22 thoughts on “Wonderful photos

  1. sheety etty maath khao janaam etty baana padega,aur who etty tumhar kaighaa
    yeh manushya fuuny picture jaanam vyaath mmath gavoo bhajaan kaaroo prabhu
    ka gun gaan kkaroo ijisn haame saabko banaya yehh fuuny picture saab
    bhagvaan ka dain haiaadgla jaanaam ka tayari karoo samay ka saad upyogh k
    aaro bhajaan kaaro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *